Verandering in wetgeving omtrent arbeid

De wetgeving voor arbeid is de afgelopen jaren flink veranderd door de invloed van de economische crisis. Veel bedrijven zaten financieel in zwaar weer en er waren weinig banen en een overschot aan arbeiders. Doordat ook veel hoogopgeleide personen werkeloos werden, ‘pikten’ zij de banen in van de lager geschoolde middenklasse. Dit resulteerde in grote […]