World Pepper
Image default
Business / Food and Related Products

De installatie van een koelkastje

De installatie van een koelkastje : Door witgoed reparatie Amersfoort

De hooggeplaatste stortbakken worden door hevelwerking geledigd. Op het midden van de bodem van het reservoir is verticaal een binnenpijp gemonteerd, die aan de onderzijde luchtdicht op de valpijp is aangesloten. Een klok staat over de bovenzijde van de binnenpijp volgens witgoed reparatie Amersfoort.

De installatie van een koelkastje

 

De klok kan met een hendel worden gelicht, waar door de hevelwerking wordt ingeleid en de bak snel leegstroomt. Bij een ander systeem is de klok vast en kan de binnenpijp naar beneden worden getrokken door de valpijp omlaag te trekken. Daardoor wordt de hevelwerking gestart. 

De installatie van een koelkastje

 

Bij de stortbak met drukknop is de binnenpijp omgebogen, zodat het einde onder het waterniveau in het reservoir steekt. Door de drukknop krachtig en snel in te drukken wordt een hoeveelheid water in het omgebogen deel gespoten waardoor de hevelwerking begint. Het drukknopsysteem is door kinderen moeilijk te bedienen. 

Het bezwaar van de stortbakken met beweegbare klok is, dat ze nogal wat lawaai produceren. Voor toiletten die frequent gebruikt worden, kan het een bezwaar zijn dat het enige tijd duurt voor de bak weer vol is. De spoelkraan heeft dan voordelen.

De installatie van een koelkastje

 

Op porseleihoogteplaatste stortbakken kunnen nog andere bezwaren verbonden zijn. Op porseleinen bakken kan zich aan de buitenzijde consensorwater afzetten, dat naar onderen druppelt, waardoor de bovenzijde van de closetpot nat wordt. Om esthetische redenen worden in plaats van hoogteplaatste ook laag opgestelde stort bakken toegepast. Omdat stroomsnelheid van het water daardoor geringer is, is het beter deze bi de vlakspoeler niet toe te passen.

De installatie van een koelkastje

Men zal dan diepspoelers met hevelwerking moeten plaatsen. Er zijn hiervoor closetcombinaties, bestaande uit een pot met bijhorende stortbak, in de handel. Het nadeel van de laaggeplaatste bakken is, dat de closetpot meer naar voren moet komen, zodat het geheel meer ruimte in beslag neemt. Een voordeel is het simpele onderhoud.